כונת הלב
עכשיו אפשר גם להבין את התפילה

שיעורים מאת הרב רונן דורון מחבר סידור "כוונת הלב".

השיעורים עוסקים בביאור עומק הפשט של התפילה על

ידי חקירת דברי חז"ל הנוגעים לתפילה, וכן פירושי

הראשונים לתפילה, וספרי מחשבת ישראל לדורותם.

 כל יום חמישי עולה שיעור חדש