אודות

אתר "כוונת הלב" מכיל שעורים מאת הרב רונן דורון מחבר הסידור המפורסם כוונת הלב,

ומהווים אוצר נפלא ונדיר פרי עמלו של עשרות שנים של הרב. 

השיעורים עוסקים בביאור עומק הפשט של התפילה על ידי חקירת דברי חז"ל הנוגעים 

לתפילה, וכן פירושי הראשונים לתפילה, וספרי מחשבת ישראל לדורותם.

הבנת משמעות התפילה מאפשרת ריכוז בתפילה וחיבור לחוויה רוחנית שבה.

השיעורים מועברים כל יום ג בשעה 21:00 בפתח תקווה בשכונת הדר גנים