נושא: פסוקי דזימרה, פרק פותח את ידך

אשרי יושבי ביתך ביאור בן העולם הבא