נושא: ברכת רצה

ביאור ביטוי ו"תחיזנה" ו"דביר ביתך"

המשך ביאור ברכת רצה, חלק ד
השאלה בשיעור מה משמעות הביטוחי דביר ביתך
למה מוזכר דווקא ביטוי זה ולא עבודת קורבנות בכלל?
אורך שיעור 5 דקות
אב שת"פ