נושא: ברכת מודים

ביאור ברכת מודים


תמוז תש"פ

שאלות הנידונות בשיעור

מה קשר בין אבות לברכת מודים ?

למה ברכת מודים יותר חמורה מברכת אבות ?

מה פרוש "מודים דרבנן" ?

למה צריך להגיד "מודים דרבנן" ?

מה פירוש "מודים לך על שאנחנו מודים לך"

מה הבדל בין מודים אנחנו לך ש… בין מודים אנחנו על .. ?

למה יש עונש למתפלל שלא שוחה במודים

למה אין עונש כזה בברכת אבות ?