נושא: ברכת רצה

ביאור ברכת רצה| חלק א

תמוז תש"פ
שאלות בהם עוסק השיעור:
מה בעצם מבקשים בברכת רצה?
מה משמעות המילה "רצה", ריצוי ,פיוס?
מה הבדל בין ברכת שמע קולנו לברכת רצה ?
למה מבקשים בברכת רצה בשם כל ישראל ?