נושא: ברכת רצה

ביאור ברכת רצה | חלק ג

שיעור המשך על ברכת רצה , חלק ג , שיעור עיוני ומעמיק קצת ודן בכמה שיטות
מה משמעות כפל לשון בברכת רצה : לפתילת שעה , אשי ישראל .
32 דקות .
מנחם אב תש"פ