נושא: הכנה לברכת האבות

ביאור הביטוי "נורא" בברכת האבות | חלק ג