נושא: ראש חודש

ביאור יעלה ויבוא

מה אנחנו מבקשים ביעלה ויבוא בחגים בראש חודש?

עוד שיעורים על: ראש חודש