נושא: ביאור מצוות תפילין

ביאור תכלית מצוות הנחת תפילין

שיעור על מהות הנחת תפילין

מה הכוונת שמעכבת את מצוות התפילין ?

מה טעם הנחת תפילין?

כתוב למען תהיה תורת השם בפיך?

מה הקשר בין תורת השם לבין תפילין?

למה פרשת שמע ואהבת בלשון יחיד ופרשת והיה אם שמוע היא בלשון רבים ?

עוד שיעורים על: ביאור מצוות תפילין