נושא: קריאת שמע שיעורים חדשים

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

מה פרוש הביטוי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

למה נאמר בקריאת שמע?

כיצד קשור לקדיש ובית המקדש?

מה צריך לכוון בו?