נושא: ביאור המושג "ברוך"

ברוך שם כבוד מלכות לעולם ועד