נושא: ראש השנה | תש"פ

הכנה לראש השנה חלק א

למה לא אומרים י"ג מידות בראש השנה ?

למה אנחנו בטוחים בדין בראש השנה, בזכות מה ?

אלול תש"פ

37 דקות

עוד שיעורים על: ראש השנה | תש"פ