נושא: ברכת שים שלום

הקבלה בין ברכת הכהנים לברכת שים שלום

ט"ו באב תש"פ
27 דקות
מה הקשר בין ברכת כוהנים לברכת שים שלום?
מה פירוש הנכון של ברכת הכוהנים ?