נושא: הכנה לברכת האבות

הקשר בין ברכת האבות לבין אמת ויציב | חלק א