נושא: ברכת כהנים

הקשר בין ברכת כוהנים לברכת התורה