נושא: ביאור ברכת אבות

חלק א | פירוש המושגים הגדול הגיבור והנוראט תמוז תש"פ | המשך ביאור של ברכת האבות בתפילת העמידה | הסבר מושגים
הגדול הגיבור והנורא .