נושא: ביאור ברכת אבות

חלק ג | המשך פירוש המושגים הגדול הגיבור והנורא