נושא: ביאור ברכת אבות

חלק ב | פרוש הברכה "אתה גיבור לעולם אדני"