נושא: ברכת מודים

מדוע אסור לענות פעמיים אמן או מודים

מדוע אסור לענות פעמיים אמן , או להגיד מודים-מודים פעמיים?

מה הבדלים בין מודים דרבנן לבין מודים בתפילה ?

מה הפירוש הביטוי "מודים אנחנו לך" – מודים על מה ?