נושא: סליחות

מדוע יג מידות נחשבות לדבר שבקדושה ?

מה כוונת המושג אמירת דברים שבקדושה ?

מדוע יג מידות הן חלק מדברים שבקדושה וצריך מניין ?

אלול תשפ

19 דק