נושא: הבנת המושג מלך העולם

מלך העולם | חלק ד

איך ישראל שותפים עם השם לבריאה

עוד שיעורים על: הבנת המושג מלך העולם