נושא: סוכות

סוכות | תשפ"א

מה שונה שמחת החג סוכות משאר החגים ?

מדוע נאמר בסוכות ושמחת בחגך?

אם הסוכה היא לזכר ענני הכבוד , למה לא עושים זכר לבאר והמן ?

מה מיוחד בענני הכבוד, האם הכוונה לענני הכבוד שהיו ביציאת המצריים?

ביאור תפילת החג !