נושא: הכנה רוחנית לחג הפסח

סיבת שיעבוד מצריים

מה הסיבה לשעבוד מצריים לפי פשט הדברים ?

האם זה עונש או קיימת סיבה אחרת לשעבוד ?