ספריית השיעורים

הדרך לכוון בתפילה

התחלת התפילה

מבוא לתפילה

הכנה לתפילה ומחשבת התפילה 

ברכות השחר

ביאור ברכת  שלא עשני גוי

הבנת שם השם

משמעות שמות השם שונים

מבוא לתפילה

הכנה לתפילה ומחשבת התפילה 

ברכות השחר

ביאור ברכת  שלא עשני גוי

הבנת שם השם

משמעות שמות השם שונים

מהות התפילה

למה צריך להתפלל

ביאור ברכות התורה

מה משמעות הברכה

ברכת כוהנים

סדרת שיעורים

ביאור משמעות הקדיש

מה משמעות הקדיש

פסוקי דזימרה

נוסח התפילה

מקור נוסחאות התפילה

הלל

משמעות אמירת הלל

יהיה כבוד

חשיבות הפרק בתפילה
האם מותר להשלים פס"ז לאחר תפילה

פסוקי דזימרה

ביאור נפלא לפסוקי דזימרה

פותח את הידך

למה פרק זה בא קודם העמידה 
משמעות בן העולם הבא האומר  תהילה לדוד

מבנה תפילת עמידה

משמעות הקדיש

מבנה תפילת העמידה

מבנה התפילה

מבנה תפילת העמידה
 

הקשר בין הברכות

הקשר בין הברכות
 

ברכת המודים

מבנה ברכ    תמודים
 

שמע ישראל

קריאת שמע

ביאור נפלא לקריאת שמע

ברוך שם כבוד מלכות

ברוך שם בקריאת שמע

מלך העולם

הבנת המושג מלך העולם

קריאת שמע | קבלת עול

שיעור תשפ"א

שירת מלאכים וקדושה

ביאור אמירת הקדושה

סידרה דקדושא

העולם עומד עליה – כיצד?

ברכות קריאת שמע

ברכת ק"ש האם הן ברכות מצווה

המהות ברכות ק"ש

ברכת אמת ויציב

ביאור הקשר לקריאת שמע

שירת מלאכים וקדושה

ביאור אמירת הקדושה

סידרה דקדושא

העולם עומד עליה – כיצד?

מבנה הברכות

למה הברכה היא בגוף ראשון ושלישי ?

מבנה הברכות

טבלאות של מבנה הברכות

תפילת העמידה

הכנה לברכת האבות

הקשר בין אמת ויציב לברכת האבות

ביאור ברכת אבות

ביאור מילות הברכה "גדול גיבור נורא"

ביאור ברכת מודים

ביאור מודים ומודי דרבנן

ברכת האבות

ביאור ברכת האבות בתפילת העמידה
 

ביאור ברכת "רצה"

משמעות הברכה 

ביאור ברכת כהנים

משמעות הברכה 

ברכת "שים שלום"

משמעות הברכה 

ברכת התורה

חשיבות הברכה

באור ברכת טל ומטר

משמעות המושג גבורות

למה גשמים קשורים לגבורות

ביאור גבורות גשמים

משמעות הזכרת הגשמים

ביאור טל ומטר לברכה

משמעות הברכה

ביאור ביטויים ומילים בתפילה

ביאור המושג ברוך בתפילה

מה הכוונה ברוך, במה אנחנו מברכים  את השם?

מדוע אסור לענות אמן אמן ופעמיים מודים מודים

מה שייכות המושג אמונה כלפי הבורא?

ביאור הביטוי "רבה אמונתך" והמילה "נא בהלל"

מה שייכות המושג אמונה כלפי הבורא?

ביאור הביטוי "תהיה מיטתי שלמה לפניך"

מה משמעות ביטוח זה בקריאת שמע על המיטה?

נושאים כלליים

עניין שעיר לעזאזל

איך אפשר להביא קרבן לעבודה זרה?

עניין גורל בתורה

למה נצרך גול בחלוקת הארץ

קיום המצוות ותפילה בא"י ביחס לחו"ל

מעלת קיום מצוות ותפילה בא"י

ביאור תפילות השבת

הקדמה לתפילות השבת

ביאור עניין מעין עולם הבא

ביאור תפילות שבת חלק א

ביאור הבדל בין שלושת התפילות בשבת

ביאור תפילות שבת חלק ב

ביאור הבדל בין שלושת התפילות בשבת

ביאור תפילות שבת חלק ג

ביאור תוספת שבת בברכת המזון

ביאור תוספת "רצה"

חגים

ראש השנה וימים הנוראים

ראש השנה | תש"פ

הכנה לראש השנה

ראש השנה

ביאור תפילות יום ר"ה

ביאור תפילות הימים הנוראים

תשפ"א

יום כיפור

ביאור תפילות יום הכיפורים

יג מידות

ביאור יג מידות הרחמים

סוכות

סוכות

ביאור נפלא על חג הסוכות

פסח

פסח

ביאור למושג החירות

פסח | תשפ"א

סיבת שיעבוד מצריים

פסח | תשפ"א

סיבת איסור אכילת חמץ

פסח | תשפ"א

ביאור דברים יסודיים בהגדה

פסח | תשפ"א

טעם ההסיבה בימינו

פסח | תשפ"א

סיבת איסור אכילת חמץ

פורים

פורים

ביאור נפלא ליום הפורים

חג השבועות

חג השבועות

מה מהות החג?

ברכת מזון - מה מהות הברכה

סדרת שיעורים בברכת המזון

משמעות הברכות | מבנה ברכת מזון | למה מזכירים הרוגי ביתר בברכת המזון?