נושא: פסוקי דזימרה, פרק פותח את ידך

עניין הנון שחסרה באשרי יושבי ביתך