נושא: קריאת שמע שיעורים חדשים, שירת הים

קבלת מלכות השם בשירת הים

מה משמעות שירת הים?

למה נאמרת בלשון עתיד "אז ישיר" ?

כיצד בשירת הים מתבטאת המלכת השם?

איכן מרומזת הגאולה העתידה בשירת הים?