נושא: קריאת שמע שיעורים חדשים, קריאת שמע שיעורים חדשים

קריאת שמע | קבלת מלכות שמיים | חלק ד

שיעור נפלא

חלוקה של קריאת לשמע לשני חלקים : קבלת מלכות שמיים וייחוד השם וביאור למה צריך את שניהם.

מקור לאמירת קריאת שמע

הקבלה לעשרת הדיברות

ביאור אמת ויציב.