נושא: כללי

קיום המצוות ותפילה בא"י ביחס לחו"ל

מה ההבדל בקיום מצוות ותפילה בחו"ל בין הקיים מצוות בארץ ?