נושא: תפילין

קיום מצוות תפילין בפנימיות

כיצד מקיימים את מצוות תפילין בפנימיות ?

מה הכוונה "שם השם נקרא עליך" ?

למה מיכל אשתו של דוד הניחה תפילין ?