נושא: קריאת שמע שיעורים חדשים

קריאת שמע | קבלת מלכות שמיים | חלק ב

 

מה הוא עומק המושג של קבלת עול מלכת ?

מה הבדל בין עול מצוות לבין עול מלכות?

מה הבדל בין מלכות לעול מלכות ?