נושא: ביאור ביטויים ומילים בתפילה

ביאור הפסוק "תהא מיטתי שלמה לפניך"

מה משמעות הביטוי בקריאת שמע על המיטה ?

עוד שיעורים על: ביאור ביטויים ומילים בתפילה