נושא: ברכת שים שלום

ביאור "עשה שלום"

מה פירוש המושג שלום?

ולמה צריך שלום במרומיו ?

מה משמעות הבקשה שים שלום , מה מבקשים?

אב תש"פ 19 דקות