נושא: סליחות

מבנה הסליחות וביאור יג מידות | חלק א

למה לפני סליחות אומרי "אשרי" ולמה בסוף הסליחות אומר קדיש תתקבל?

מה מיוחד באמירת יג מידות ביחס לשאר התפילות?

מה היא אופן העבודה המעוררת את הרחמים של יג המידות ?

אלול תש"פ 25 דקות