נושא: ראש השנה | תש"פ

תקיעות שופר בראש השנה

מה הם שלושת חלקים במאה תקיעות ?

למה צריך 100 תקיעות? למה לומדים את התקיעות מאם סיסרא ?

9 דקות אלול תש"פ

עוד שיעורים על: ראש השנה | תש"פ