נושא: הכנה רוחנית לחג הפסח

כיצד מקיימים "בכל דור ודור חייב לראות את עצמו כאילו יצא ממצריים?

מה בעצם הסיבה להסיבה בימינו , הרי היום לא נוהגים לאכול בהיסבה , אז למה חובה בפסח להסב?

מה הטעם המהותי בהסיבה?