ביאור שירת המלאכים ואמירת קדושה

למה אומרים שלוש פעמים קדוש? איזה סוגי מלאכים קיימים? מה קשור המלאכים לקדושה? מה זה שירת מלאכים ? למה המלאך, שרו של עשיו, שנלחם עם יעקב ביקש להגיד שירה ?