ביאור הביטוי "רבה אמונתך" והמילה "נא" בהלל

מה יחס של ביטוי האמונה כלפי השם? האם הוא מאמין או יודע? מה הכוונה בביטוח "רבה אמונתך" במודה אני לפניך וכו.. מה פירוש המילה "נא" בהלל האם זה כמו "אנא" מלשון בבקשה או פירוש אחר לגמרי?