ביאור תכלית מצוות הנחת תפילין

שיעור על מהות הנחת תפילין מה הכוונת שמעכבת את מצוות התפילין ? מה טעם הנחת תפילין? כתוב למען תהיה תורת השם בפיך? מה הקשר בין תורת השם לבין תפילין? למה פרשת שמע ואהבת בלשון יחיד ופרשת והיה אם שמוע היא בלשון רבים ?