ברכת התורה

דף מקורות לשיעור https://kavanat-halev.co.il/wp-content/uploads/2022/06/מחלוקת-הב.pdf