ברכת אהבת עולם

האם ברכות ק"ש הן ברכת הקודמת לקיום מצווה או ברכות בפני עצמן?