מדוע אסור לענות פעמיים אמן או מודים

מדוע אסור לענות פעמיים אמן , או להגיד מודים-מודים פעמיים? מה הבדלים בין מודים דרבנן לבין מודים בתפילה ? מה הפירוש הביטוי "מודים אנחנו לך" – מודים על מה ?

ביאור ברכת מודים

תמוז תש"פ שאלות הנידונות בשיעור מה קשר בין אבות לברכת מודים ? למה ברכת מודים יותר חמורה מברכת אבות ? מה פרוש "מודים דרבנן" ? למה צריך להגיד "מודים דרבנן" ? מה פירוש "מודים לך על שאנחנו מודים לך" מה הבדל בין מודים אנחנו לך ש… בין מודים אנחנו על .. ? למה יש עונש […]