ביאור "עשה שלום"

מה פירוש המושג שלום? ולמה צריך שלום במרומיו ? מה משמעות הבקשה שים שלום , מה מבקשים? אב תש"פ 19 דקות

ביאור ברכת שים שלום

מה משמעות ברכת שים שלום ? מה מבקשים בה ? ולמה היא בסוף התפילה? טו באב , שת"פ 9 דקות