ביאור "גבורות גשמים" | חלק ב

למה הגשמים נכללים בגבורות? "אמר רבי יוחנן: ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח, ואלו הן: מפתח של גשמים (פרנסה) , ומפתח של חיה, ומפתח של תחית המתים". (תענית ב, ע"א) מה הסוד של המפתחות האלו ?

ביאור "גבורות גשמים" | חלק א

  למה גשמים נכללים בגבורות? למה נקטו בלשון גשם ולא מטר? מה קשר בין גשמים למחיה המתים? כתוב בגמרה שישועה מתרבה בזמן הגשם, מה הכוונה ? למה מוזכרת פעמיים ביטוי ישועה בברכת מחיה המתים?