סיבת שיעבוד מצריים

מה הסיבה לשעבוד מצריים לפי פשט הדברים ? האם זה עונש או קיימת סיבה אחרת לשעבוד ?