סוכות | תשפ"א

מה שונה שמחת החג סוכות משאר החגים ? מדוע נאמר בסוכות ושמחת בחגך? אם הסוכה היא לזכר ענני הכבוד , למה לא עושים זכר לבאר והמן ? מה מיוחד בענני הכבוד, האם הכוונה לענני הכבוד שהיו ביציאת המצריים? ביאור תפילת החג !