קבלת מלכות השם בשירת הים

מה משמעות שירת הים? למה נאמרת בלשון עתיד "אז ישיר" ? כיצד בשירת הים מתבטאת המלכת השם? איכן מרומזת הגאולה העתידה בשירת הים?

קריאת שמע | קבלת מלכות שמיים | חלק ד

שיעור נפלא חלוקה של קריאת לשמע לשני חלקים : קבלת מלכות שמיים וייחוד השם וביאור למה צריך את שניהם. מקור לאמירת קריאת שמע הקבלה לעשרת הדיברות ביאור אמת ויציב.