תקיעות שופר בראש השנה

מה הם שלושת חלקים במאה תקיעות ? למה צריך 100 תקיעות? למה לומדים את התקיעות מאם סיסרא ? 9 דקות אלול תש"פ

הכנה לראש השנה חלק א

למה לא אומרים י"ג מידות בראש השנה ? למה אנחנו בטוחים בדין בראש השנה, בזכות מה ? אלול תש"פ 37 דקות