מהות חג השבועות

מה המהות חג השבועות? האם לימוד התורה הוא באמת מהות החג ? למה החובה בחג השבעות דווקא "חציו לכם" ואסור לצום ? מה הכוונה שרמז רב יוסי שהיה שוחט לכבוד חג השבועות "עגל משולשת" ? מה הקשר בין ירושת ארץ ישראל וחג השבועות ? מה חלקן של הנשים בחג השבועות? סיון תשפ"ב