קבלת מלכות השם בשירת הים

מה משמעות שירת הים? למה נאמרת בלשון עתיד "אז ישיר" ? כיצד בשירת הים מתבטאת המלכת השם? איכן מרומזת הגאולה העתידה בשירת הים?